Trädgårdsdesign

En genomarbetad design för din trädgård hjälper dig från idé till verklighet

Alla uppdrag inom trädgårdsdesign ser olika ut och vi skräddarsyr varje gång.
Här kan du läsa mer om de olika faserna i designprocessen

FAS 1 - DESIGN

Hembesök

Nulägesanalys & inventering

Idéskiss - avstämning

Illustrationsplan / trädgårdsritning

Perspektivskiss

Inspirationskollage

Växtförslag - karaktärsväxter

Presentation

FAS 2 - VÄXTVAL
DETALJPLANERING

Växtlista

Planteringsplan

Markplaneringsplan

Materiallista

Belysningsplan

Skötselplan


FAS 3 - GENOMFÖRANDE


Växtinköp

Plantering

Etableringsskötsel


ÄVEN:

Projektledning/stöd vid anläggning


FAS 1 - DESIGN

I den här fasen av Trädgårdsdesign hjälper vi er att arbeta fram form och funktion för hela eller delar av trädgården. Resultatet blir en grundplan med viktiga strukturer, förslag på karaktärsväxter, inspirationsbilder samt skisser på utvalda delar.

Med en trädgårdsritning blir det enklare att planera vad ni ska göra först, vad ni kan göra själva och vad ni troligen behöver ta hjälp med.

Följande ingår:

 • Hembesök

 • Nulägesanalys & inventering

 • Idéskiss - avstämning

 • Illustrationsplan / trädgårdsritning

 • Perspektivskisser

 • Inspirationskollage

 • Växtförslag - karaktärsväxter

 • Presentation

Idéskiss-avstämning

Efter det inledande hembesöket där behov och önskemål gås igenom tas en första idéskiss fram. Vi gör en avstämning på övergripande form och funktion innan vi går vidare och färdigställer illustrationsplanen

Exempel:

Illustrationsplan

En illustrationsplan är en trädgårdsritning som visar hela eller delar av trädgårdens övergripande utformning och funktioner, såsom placering av häckar, träd, planteringsytor/rabatter, gångar och uteplatser

Exempel:

Perspektivskisser

Enkla skisser i perspektiv som visar på rumslighet och lösningar för ett antal utvalda delar

Exempel:

Inspirationskollage

Inspirationskollaget innehåller exempelbilder som beskriver stilen och känslan samt tydliggör ett antal karaktärsväxter, materialval och övriga funktioner

Exempel:

Växtförslag - karaktärsväxter

Karaktärsväxter föreslås och presenteras mer utförligt
Exempel:

Efter den första fasen väljer ni själva hur och i vilken takt ni vill gå vidare

FAS 2 - VÄXTVAL
DETALJPLANERING

Har du ett designförslag för entrén, uteplatsen eller hela trädgården på plats och är redo för nästa steg? Eller vill du ha hjälp med att välja växter till en befintlig rabatt? Som trädgårdsmästare och med ett genuint växtintresse kan jag hjälpa dig att hitta rätt växter efter dina önskemål med hänsyn till förutsättningarna på växtplatsen.

Med goda växtval får du en trädgård som håller över tid och som ger en upplevelse året runt

I den här fasen görs valet av växter och vi tar fram en Växtlista som därefter kan användas som underlag vid inköp. I växtvalet ingår även en Planteringsplan som visar växternas placering och anger planteringsavstånd.

Fler tjänster kan väljas till vid detaljplaneringen, se nedan

Vi kan bistå med:

 • Växtlista

 • Planteringsplan

 • Markplaneringsplan

 • Materiallista

 • Belysningsplan

 • Skötselplan

FAS 3 - GENOMFÖRANDE

En spännande fas - nu ska planen realiseras.

Vi hjälper gärna till med inköp av växter och har kontakt med både plantskolor i Sverige och lokala handelsträdgårdar i Stockholm med omnejd.

Vi är oftast med vid planteringen och har ett nätverk av duktiga trädgårdsmästare som kan hjälpa till vid större planteringar.

Vi kan erbjuda:

 • Växtinköp

 • Plantering

 • Etableringsskötsel


ÄVEN:

 • Projektledning/stöd vid anläggning

© 2023 Padang AB